Iris Malina

Iris | In Greek mythology, Iris (/ˈɨrɨs/; Ἶρις) is the personification of the rainbow and messenger of the gods. She is also known as one of the goddesses of the sea and the sky [...] She travels with the speed of wind from one end of the world to the other, and into the depths of the sea and the underworld. Malina | The slavic word for raspberry

Lek och plask

Kategori: Vardag

Lek och plask är ett kärleksfullt smeknamn på mitt program, civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. Idag har vi återigen praktiserat våra plaskiga kunskaper på en regnig halvdagsexkursion.

 - Besök vid Ulva Kvarn, vid Fyrisån uppströms Uppsala. Här fick vi se ett bra exempel på ett s.k triangulart överfall där vattnet rinner över en v-formad tröskel. Här kan man mäta höjden över triangelspetsen och enkelt räkna ut hur mycket vatten som strömmar i ån per tidsenhet.

 - Besök vid en mätstation i Marsta som univeritetet förfogar över. Massor med mätinstrument monterade på en hög mast, och dessutom lite prototyper på vertikala vindkraftverk och självförsörjande mobilmaster.

 - Besök vid en skog i Norunda, ett område som för några år sedan deltog i ett internationella forskningsprojekt angående klimat, kolbalans och en massa annat. Nu bedrivs här kontinuerliga mätningar.En över hundra meter hög mätmast försvinner upp i molnen. Här mäts temperatur, vindhastighet, luftfuktighet, strålning och koldioxidnetto på flera olika höjder


En barrfångare, mäter hur mycket barr/biomassa som trillar ned från träden. En viktig parameter i modellen.


En låda som mäter hur mycket marken andas.


Genom att värma upp en punkt på barken och mäta temperaturen runt omkring kan man dra slutsatser om hur mycket vatten som transporteras inne i trädet, och följdaktligen hur mycket som avdunstar genom barren/löven.


Lek och plask!

 - Besök vid infiltrationsdammarna på Tunåsen. Vattnet som uppsalaborna dricker är grundvatten som pumpas upp ur åsen, som är känd för att ha en väldigt bra filtrerande effekt och därmed vatten med bra kvalitet. Men vi duschar för mycket i stan, och för att inte grundvattenytan ska sjunka för lågt pumpas vatten från Fyrisån upp på åsen i Tunåsen för att genomgå naturlig rening. Men är det en torr sommar så kommer detta leda till att Fyrisån får för lite vatten, och det vore ju otrevligt och fult, så därför pumpar man vatten från sjön Tämnaren till Fyrisån vid behov.

Alltså, Tämnaren till Fyrisån till Uppsalaåsen till min kran. Kanske skulle behöva spara lite på vattnet?

En av infiltrationsbassängerna i Tunåsen, där fyrisåvatten pumpas upp på åsen för att perkolera (= rinna ned i) till grundvattnet och tre månader senare bli dricksvatten.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: