Iris Malina

Iris | In Greek mythology, Iris (/ˈɨrɨs/; Ἶρις) is the personification of the rainbow and messenger of the gods. She is also known as one of the goddesses of the sea and the sky [...] She travels with the speed of wind from one end of the world to the other, and into the depths of the sea and the underworld. Malina | The slavic word for raspberry

Jag är klar med min kandidatuppsats!!

Kategori: Vardag

Idag lämnade jag och min projektgrupp in våran slutliga reviderade slutrapport för vårt kandidatarbete! Galet härlig känsla! Rapporten landade på dryga sjuttio sidor och dessutom lämnade vi in ett dokument som innehåller kopior på precis all text vi tillsammans producerat sedan mars - FEMHUNDRASJUTTIOÅTTA sidor!!

Nu har jag välförtjänt ledigt några dagar innan jag börjar jobba på måndag någonstans i AC/BD län!
Här följer min populärvetenskapliga sammanfattning av vårt projekt (alltså borde ni begripa vad den handlar om):


"Undersökning av passiva åtgärder för att förbättra kvävereningen i lakvattnet från LKAB:s järnmalmsgruva i Malmberget


I samband med brytningsprocessen av järnmalm i LKAB:s gruva vid Malmberget används sprängmedel baserade på kväve. Om sprängmedlet detonerar ofullständigt eller inte alls kan kväve hamna i det grundvatten som pumpas upp ur gruvan. Vattnet hamnar sedan orenat i Linaälven.

 

Ammonium- och nitratjoner samt ammoniak är kväveföreningar som i förhöjda halter ger miljökonsekvenser för växter och djur i sjöar och vattendrag. Miljödomstolen har på grund av detta kommit fram till ett domslut gällande LKAB:s verksamhet i Kiruna som resulterade i att ammoniakhalten inte får överskrida 0,005 mg per liter i utgående vatten. En liknande dom skulle i framtiden även kunna bli aktuell vid Malmberget.

 

Då det i dagsläget inte sker någon betydande rening av vattnet har denna rapport haft som mål att ta fram passiva reningssystem för kväve. Passivt innebär att systemet inte kräver energi och har dyra driftskostnader. Publicerad forskning på området användes för att hitta lämpliga lösningar. Fyra reningssystem valdes ut för fördjupning och simulering, dessa var denitrifierande bioreaktorer, anlagda våtmarker, wastewater stabilization ponds (WSP) och rening med minreralet zeolit. Bioreaktorena och zeoliten visade sig bli för stora och dyra för att vara rimliga. WSP och anlagda våtmarker simulerades i dataprogrammet INCA-N för att se vilket som renade effektivast.

 

Anlagda våtmarker visade sig rena sämre än WSP, men krävde mindre landarea och valdes därför som slutgiltigt förslag till LKAB. WSP är däremot en bra lösning om stora ytor finns tillgängliga."

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: