Iris Malina

Iris | In Greek mythology, Iris (/ˈɨrɨs/; Ἶρις) is the personification of the rainbow and messenger of the gods. She is also known as one of the goddesses of the sea and the sky [...] She travels with the speed of wind from one end of the world to the other, and into the depths of the sea and the underworld. Malina | The slavic word for raspberry

DON'T PANIC!

Kategori: Vardag

"...it has the words DON'T PANIC inscribed in large friendly letters on its cover"

Så står det på omslaget till universums mest sålda bok, "Liftarens guide till galaxen", den som sägs innehålla outtömlig om livet, universum och allting.

Så här i stressade tider, TA DET LUGNT! Jag har är mitt uppe i vad jag tidigare kallat "helvetesperioden", men det går faktiskt riktigt bra eftersom jag ser till att gilla läget, samt tar det lugnt ibland - för min egen skull! Gör det du med!Här kommer några lugnande citat för stressade själar, ur ovannämnda bok:

 - Tiden är en illusion, och lunchtid i dubbel grad.

 - Denna planet har - eller rättare sagt hade - ett problem, nämligen följande: dom flesta av dess innevånare var olyckliga större delen av sin tid. Många lösningar på detta problem blev föreslagna, men de handlade på ett eller annat sätt om cirkulationen av små gröna papperslappar, vilket var märkligt eftersom det på det hela taget inte var dom små gröna papperslapparna som var olyckliga.

 - Först hände ingenting. Sedan, några sekunder senare, fortsatte ingenting att hända.

 - Det är en konst, eller rättare sagt ett knep med att flyga. Knepet är att lära sig kasta sig till marken och missa.

 - Curiously enough, the only thing that went through the mind of the bowl of petunias as it fell was Oh no, not again. Many people have speculated that if we knew exactly why the bowl of petunias had thought that we would know a lot more about the nature of the Universe than we do now.

 - What's up?"
"I don't know," said Marvin, "I've never been there."

Och sist men inte minst:

 - 42

Kommentarer


Kommentera inlägget här: