Iris Malina

Iris | In Greek mythology, Iris (/ˈɨrɨs/; Ἶρις) is the personification of the rainbow and messenger of the gods. She is also known as one of the goddesses of the sea and the sky [...] She travels with the speed of wind from one end of the world to the other, and into the depths of the sea and the underworld. Malina | The slavic word for raspberry

Fältkurs

Kategori: Vardag

Lekandet och plaskandet fortsätter! Igår var det fältkurs på schemat, förlagt ute i skogen utanför Tärnsjö på Gullmyra shetlandsponnystuteri!


Malin gräver en grop, som vanligt!

Temat var hydologiska mätningar, bland annat ett spårämnesförsök där vi grävde en grop 25 cm i diameter och ca 80 centimeter djup. Sedan hällde vi saltlösning i grundvattnet som syntes nere i gropen och mätte hur konduktiviteten (elektriska ledningsförmågan) sjönk med tiden. Alltså hur länge vattnet dröjer sig kvar i hålet.


Hjalmarson övervakar mina gropgrävningsframgångar med högst militärisk uppsyn


En glad gropgrävargrupp


Emelie har koll på avvägningsinstrumentet när höjderna på
grundvattenytan ska mätas med millimeterprecision!


Lino håller den s.k. lattan på plats vid avvägningen.


Lunch vid en källa ute i skogen.Andra försök under dagen gick ut på att mäta vattenföringen i en bäck (alltså hur mycket vatten som forsar förbi per tidsenhet). Lätt kan tyckas, men knepigt i praktiken! Detta innefattade definitivt plask!


Funderar på vilket tvärsnitt som är mest representativt för vattendraget.


Jonas mäter vattenhastigheten med en klassiskt propellerflygel.


Lite myspys med gårdskatten...


... och lite trattkantarellplockning hanns också med!

Kommentarer


Kommentera inlägget här: